Tisztelettel köszöntöm Nyírtass honlapján!

Megújult honlapunkkal igyekszünk a település minden lakosának igényeit kiszolgálni, ezért törekszünk arra, hogy megismerjék Nyírtass múltját és jelenét. Betekintést kívánunk nyújtani jövőbeni terveinkbe, elképzeléseinkbe. Emellett a mindennapi ügyintézéshez is szeretnénk hasznos információkkal szolgálni.

Kiemelt feladatunknak tartjuk, hogy polgárainkat tájékoztassuk a falunkban történő aktuális eseményekről, a civil szervezetek és egyházak tevékenységéről, valamint az intézményeinkben folyó munkáról is. Az új dinamikus honlap számos, a lakosságot érintő, de vendégeink számára is alapvető információt tartalmaz.

Köszöntök mindenkit az új portálon és sikeres időtöltést kívánok!

Jenei Erzsébet polgármester

Településünk története


A község nevét mind a néphagyomány, mind az írásos adatok szerint Tas honfoglaló vezérről kapta. Anonymus szerint Tas vezér „…a meghódolt nép kérelmére, vásárhelyet állítva a Nyír és a Tisza közt, mely vásárhelyre saját nevét adta, melyet máig is Tasvásárhelynek neveznek.” Tass falu ezen a helyen csakugyan megőrizte Tas nevét.

"A "Nyír " előtagot a község 1908. december 22-én vette fel. Erről az eseményről az említett napon felvett rendkívüli közgyűlés jegyzőkönyve ad számot:" Községi jegyző előterjeszti a vármegye alispánjának 23972/1908. számú rendeletével leküldött Szabolcs vármegye községei nevének törzskönyvezett jegyzékét – s ezzel egyidejűleg a Kisvárdai Járás Szolgabírói Hivatalának 7903 K/908 számú rendeletét, melyet ezen határozatából kifolyó intézkedések céljából adott ki.

További részletek

Aktualitások

2019-09-30

Falumegújítás és fejlesztés pályázat

Nyírtass Községért Közalapítvány Falumegújításra és fejlesztésre LEADER Helyi Akciócsoportok közreműködésével igénybe vehető jogcímre benyújtott 2090456747 azonosítószámon nyilvántartott pályázata A Nyírtass Községért Közalapítvány 2017.07.05-én Falumegújításra és fejlesztésre LEADER Helyi Akciócsoportok közreműködésével jogcímre […]
2019-09-17

ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁS 2019.10.13.

  VÁLASZTÁS 2019.10.13. Az Alaptörvény értelmében a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választását a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek előző általános választását követő ötödik év október hónapjában kell megtartani. […]
2019-06-27

ASP KÖZPONTHOZ VALÓ CSATLAKOZÁSA KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00907 azonosítószámú konstrukció

Nyírtass Község Önkormányzata ASP KÖZPONTHOZ VALÓ CSATLAKOZÁSA KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00907 azonosítószámú konstrukció                A közigazgatás és a közszolgáltatások megfelelő működése meghatározó szükséglete a modern európai társadalmaknak. Az Európa 2020 Stratégia, a Nemzeti […]
2019-06-14

TŰZGYÚJTÁSI TILALOM!

Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot megyénket érintő Tűzgyújtási tilalom elrendeléséről: https://tuzgyujtasitilalom.nebih.gov.hu/