Tisztelettel köszöntöm Nyírtass honlapján!

Megújult honlapunkkal igyekszünk a település minden lakosának igényeit kiszolgálni, ezért törekszünk arra, hogy megismerjék Nyírtass múltját és jelenét. Betekintést kívánunk nyújtani jövőbeni terveinkbe, elképzeléseinkbe. Emellett a mindennapi ügyintézéshez is szeretnénk hasznos információkkal szolgálni.

Kiemelt feladatunknak tartjuk, hogy polgárainkat tájékoztassuk a falunkban történő aktuális eseményekről, a civil szervezetek és egyházak tevékenységéről, valamint az intézményeinkben folyó munkáról is. Az új dinamikus honlap számos, a lakosságot érintő, de vendégeink számára is alapvető információt tartalmaz.

Köszöntök mindenkit az új portálon és sikeres időtöltést kívánok!

Jenei Erzsébet polgármester

Településünk története


A község nevét mind a néphagyomány, mind az írásos adatok szerint Tas honfoglaló vezérről kapta. Anonymus szerint Tas vezér „…a meghódolt nép kérelmére, vásárhelyet állítva a Nyír és a Tisza közt, mely vásárhelyre saját nevét adta, melyet máig is Tasvásárhelynek neveznek.” Tass falu ezen a helyen csakugyan megőrizte Tas nevét.

"A "Nyír " előtagot a község 1908. december 22-én vette fel. Erről az eseményről az említett napon felvett rendkívüli közgyűlés jegyzőkönyve ad számot:" Községi jegyző előterjeszti a vármegye alispánjának 23972/1908. számú rendeletével leküldött Szabolcs vármegye községei nevének törzskönyvezett jegyzékét – s ezzel egyidejűleg a Kisvárdai Járás Szolgabírói Hivatalának 7903 K/908 számú rendeletét, melyet ezen határozatából kifolyó intézkedések céljából adott ki.

További részletek

Aktualitások

2017-03-23

F E L H Í V Á S

TISZTELT LAKOSSÁG! Tájékoztatom Önöket, hogy Nyírtass Község Önkormányzata 2017. március 31. 10. órai kezdettel a Nyírtassi Polgármesteri Hivatal (4522 Nyírtass, Tass vezér út 1.) LAKOSSÁGI FÓRUMOT tart. A Fórum témája: […]
2017-02-10

2017. február 15. napi testületi ülés meghívója

Tisztelt Lakosság! Az alábbi linken elérhető Nyírtass Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. február 15. napi ülésének meghívója: Meghívó 2017.02.15. Kt. ülés
2016-12-23

Közmeghallgatás

Tisztelt Lakosság! A 2016. december 28. napi közmeghallgatás meghívója az alábbi linken érhető el: kozmeghallgatas-2016 Megjelenésükre számítva Tisztelettel: Jenei Erzsébet Polgármester
2016-11-18

Előterjesztés közterület elnevezése tárgyában, Nyírtass Önkormányzata Képviselő-testülete 2016. 11. 22. napi ülése 4. napirendi pontjához Tisztelt Képviselő-testület! Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény rendelkezései értelmében: „13. § (1) […]