Nyírtass Község Önkormányzata

                       

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Nyírtassi Polgármesteri Hivatal
Polgármesteri Hivatal

Igazgatási ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozott idejű 2022.06.30. –ig tartó közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4522 Nyírtass, Tass vezér út 1.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

2 melléklet 126

Ellátandó feladatok:

Titkársági és igazgatási feladatok

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

iktatási – iratkezelési,ügykezelői ,feladatok,jegyző és a polgármester adminisztratív feladatainak közreműködése.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

 •         Magyar állampolgárság,
 •         Cselekvőképesség,
 •         Büntetlen előélet,
 •         Középiskola/gimnázium,
 •         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 •         Felsőfokú képesítés,
 •         Polgármesteri hivatalban szerzett közigazgatási gyakorlat – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

Elvárt kompetenciák:

 •         önálló pontos munkavégzés, jó kommunikáció és konfliktuskezelő képesség,

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. április 15.

A pályázatok benyújtásának módja:

 •         Postai úton, a pályázatnak a Nyírtassi Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (4522 Nyírtass, Tass vezér út 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: NY1/1497/2019 , valamint a munkakör megnevezését: Igazgatási ügyintéző.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A munkakör kizárólag az Igazgatási ügyintéző tartós távollétének az időszakára de előreláthatólag legkésőbb 2022.06.30.-ig tölthető be. A pályázat akkor érvényes, ha a pályázati felhívásban megjelölt benyújtási határidőig megérkezik és a formai és tartalmi feltételeknek megfelel. A pályázat kiírója az eredménytelenné nyilvánítás jogát fenntartja, és új pályázatot ír ki.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. április 17.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 •         Nyírtassi Polgármesteri Hivatal hírdető táblája – 2019. március 29.
 •         nyirtass.hu honlap – 2019. március 29.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a nyirtass.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. március 29.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.