Helyi önkormányzati képviselő választás eredménye

Települési nemzetiségi képviselő választsás eredménye

Polgármester választás eredménye

 


Határozat

Önkormányzati választás


Felhívás!

SERTÉSTARTÓK FIGYELMÉBE!

Az aratási munkák elkezdésével ismételten felhívom a sertéstartó gazdák figyelmét, hogy vaddisznóban bejelentett afrikai sertéspestis megbetegedések miatt fokozott figyelmet kell fordítani a fertőzött területen a sertésállományok védelmére.

A védekezésben elsődleges a vírus bekerülésének megakadályozása, melyhez az alábbi intézkedések szükségesek a sertéstartók részéről:

 • Az állatokat, amennyire lehetséges, zártan kell tartani, úgy hogy a sertések véletlenül se tudjanak vaddisznóval érintkezni.
 • Sertések gondozását végző személynek a sertésállománnyal kapcsolatos munkák előtt kézmosást követően át kell öltözni egy olyan öltözékbe és lábbelibe, amelyet csak a sertésólban és környékén használ. A sertésólba történő belépés előtt lábbelit és kezet kell fertötleníteni.
 • A sertések etetéséhez, a sertésól takarításhoz szükséges eszközöket máshol, más munkákra nem szabad használni.
 • idegeneket, vagy sertéstartó ismerősöket a sertések közelébe nem szabad
 • Sertéshús tartalmú élelmiszerek (pl. kolbász, szalámi), fagyasztott húsokból származó mosólé, egyéb élelmiszerhulladék még véletlenül se kerüljön a sertések takarmányába.
 • A vaddisznók fertőződése miatt szántóföldről, kaszálóról, legelőről frissen betakarított takarmányt, illetve alomanyagot ne használjanak házi sertéseik ellátására. A szénát és gabonát a beszállítástól számítva 30 napig, a szalmát 90 napig kell tárolni felhasználás előtt. Gyakorlatilag a zöld takarmány etetése tilos! – Élő állatot csak sertés szállítólevéllel és érvényes állatorvosi bizonyítvánnyal ellátva szabad vásárolni! A vásárolt sertéseket az állomány többi egyedétől el kell különíteni. – Ha sertése megbetegszik, azonnal értesítse az állatorvosát.

Ha egy vagy több sertés hirtelen, minden látható tünet nélkül elhullik, ha egy vagy több állat bágyadt, nem eszik, lázas, gyenge, bizonytalanul mozog, ha a bőrön vérzések figyelhetők meg, a bőr vöröses lilásan elszíneződik, véres hányást, hasmenést látnak, minden esetben gondolni kell az afrikai sertéspestis lehetőségére.

 • A fertőzötté minősített területeken ezeken kívül be kell tartani a NÉBIH által kiadott „Jó sertéstartói gyakorlat” előírásait és be kell jelenteni a járási hivatalba sertés vásárlási, eladási, levágási szándékát is,

Amennyiben az állattartó tőle telhetően közreműködött, a betegséget időben bejelentette, az elvárható járványvédelmi zártságot megteremtette, állami kártalanítás mellett történnek az esetleges járványvédelmi intézkedések.

Tamás Péter
megyei főállatorvos
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei
Kormányhivatal

———————————————————————————————

Nyírtass Község Polgármestere

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. $ (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Nyírtassi Polgármesteri Hivatal

Jegyző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozatlan időre szól.

A munkavégzés helye:

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4522 Nyírtass, Tass vezér út 1.

Ellátandó feladatok:

A polgármesteri hivatal vezetése, a hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatában foglaltak szerint a jegyző hatáskörébe tartozó feladatok ellátása, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 81. § (3) bekezdésében és egyéb jogszabályokban meghatározott jegyzői feladatok és hatáskörök ellátása.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény és egyéb jogszabályokban a jegyző feladat- és hatáskörébe utalt feladatok ellátása.
A munkakör betöltője irányítása alá tartozó szervezeti egységek megnevezése:

Nyírtassi Polgármesteri Hivatal

Az irányítása alá tartozó személyek száma: 5

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései , valamint a(z) A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló” 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók. az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

 •         Magyar állampolgárság,
 •         Cselekvőképesség,
 •         Büntetlen előélet,
 •         Főiskola,
 •         Legalább 2 évi közigazgatási gyakorlat – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
 •         Közigazgatási szakvizsga,
 •         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 •         A 45/2012.(III.20.) Kormányrendelet 1. sz. melléklete szerinti szakmai önéletrajz 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány vagy arra vonatkozó igazolás, hogy a pályázó a pályázat benyújtásig az erkölcsi bizonyítványt kérelmezte Pályázó nyilatkozata az előírt vagyonnyilatkozat tételi kötelezettség teljesítésének vállalásáról Pályázó nyilatkozata arra vonatkozólag, hogy a pályázati anyagot a pályázati eljárásban résztvevők megismerhetik
 •         Pályázó nyilatkozata arról, hogy alkalmazása esetén a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX tv. 84. § (1) bekezdése és 85. § szerint összeférhetetlenség nem áll fenn vele szemben Iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata Jogi vagy közigazgatási szakvizsgát igazoló okirat másolata Személyes adatok kezeléséhez való hozzájárulás a pályázati eljárással összefüggésben
 •         Motivációs levél, a jegyzői munkakör ellátásával kapcsolatos szakmai, vezetői elképzelés

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. március 15.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Jenei Erzsébet nyújt, a 45/457-000 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 •         Postai úton, a pályázatnak a Nyírtassi Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (4522 Nyírtass, Tass vezér út 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: NY1/1087/2019 , valamint a munkakör megnevezését: Jegyző.
 •         Személyesen: Jenei Erzsébet polgármester, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4522 Nyírtass, Tass vezér út 1. .

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázat akkor érvényes, ha a pályázati felhívásban megjelölt benyújtási határidőig megérkezik és a formai és tartalmi feltételeknek megfelel. A beérkezett pályázatok közül Nyírtass Község Polgármestere választja ki a megfelelő pályázót, kinek személyes meghallgatására is sor kerülhet. Az eredménytelenné nyilvánítás jogát Polgármester fenntartja, és új pályázatot ír ki.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. március 20.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 •         Hírdető tábla – 2019. február 18.
 •         nyirtass.hu honlap – 2019. február 18.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a nyirtass.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. február 18.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

 


Nyírtassi Polgármesteri Hivatal

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. $ (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Nyírtassi Polgármesteri Hivatal

szociális ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4522 Nyírtass, Tass vezér út 1.

A munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

 1. számú melléklet 9. szociális és gyámügyi feladatkör

Ellátandó feladatok:

A Szociális Bizottság munkájának előkészítése, döntések végrehajtása, szociális nyilvántartások vezetése, PTR programban való adatok rögzítése. A népesség nyilvántartással címnyilvántartással összefüggő adatok rögzítése a KCR rendszerben. Helyi illetve országos választások lebonyolításában adminisztratív feladatok ellátása,ASZA munkaállomás,elektronikus anyakönyvvezetői ismeretek. Gyámügyi feladatok ellátása,és az ASP hagyatéki rendszer kezelése.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

szociális segélyekkel, támogatásokkal kapcsolatos ügyintézés,népesség nyilvántartás,anyakönyv vezetés

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései , valamint a(z) A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény , valamint a(z) Nyírtassi Polgármesteri Hivatal Közszolgálati Szabályzata rendelkezései az irányadók. az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

 •         Magyar állampolgárság,
 •         Cselekvőképesség,
 •         Büntetlen előélet,
 •         Középiskola/gimnázium,
 •         Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 •         B kategóriás jogosítvány,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 •         közigazgatásban, szociális területen szerzett tapasztalat • közigazgatási alapvizsga ,
 •         szociális és gyámügyi ügyintéző – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

Elvárt kompetenciák:

 •         Kiváló szintű önálló, precíz munkavégzés, • jó kommunikációs és konfliktuskezelő képesség, ,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 •         a munkakör betöltéséhez szükséges iskolai végzettségek, szakképzettséget igazoló okiratok másolata;A 45/2012.(III.20.) Kormányrendelet 1. sz. melléklete szerinti szakmai önéletrajz 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány vagy arra vonatkozó igazolás, hogy a pályázó a pályázat benyújtásig az erkölcsi bizonyítványt kérelmezte Pályázó nyilatkozata arra vonatkozólag, hogy a pályázati anyagot a pályázati eljárásban résztvevők megismerhetik

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2019. június 17. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. március 15.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Jenei Erzsébet nyújt, a 45/457-000 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 •         Postai úton, a pályázatnak a Nyírtassi Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (4522 Nyírtass, Tass vezér út 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: NY1/637/2019 , valamint a munkakör megnevezését: szociális ügyintéző.
 •         Személyesen: Jenei Erzsébet polgármester, Dr.Bíró Róbert jegyző,, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4522 Nyírtass, Tass vezér út 1. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. március 20.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 •         Nyírtassi Polgármesteri Hivatal hírdető táblája – 2019. február 4.
 •         nyirtass.hu honlap – 2019. február 4.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

2019.április16.-tól az állás betöltésének időpontjáig egyéb jogviszony keretében gyakorlati időre szóló együttműködésre van lehetőség.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. február 4.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 


Nyírtassi Polgármesteri Hivatal

                         

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. $ (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Nyírtassi Polgármesteri Hivatal
Polgármesteri Hivatal

Igazgatási ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4522 Nyírtass, Tass vezér út 1.

A munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

 1. Titkársági feladatkör

Ellátandó feladatok:

ASP rendszer iratkezelési feladatok,kereskedelmi igazgatással és földügyi igazgatással kapcsolatos tevékenységek,hirdetmények kezelése.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

iktatási-iratkezelési, ügykezelői feladatok (postakönyv vezetése, levelek feladása), a jegyző és a polgármester adminisztratív feladatainak támogatása.Közreműködés a Képviselő-testület munkájának előkészítésében és végrehajtásában.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

 •         Magyar állampolgárság,
 •         Cselekvőképesség,
 •         Büntetlen előélet,
 •         Középiskola/gimnázium,
 •         Gyakorlott szintű MS Office (irodai alkalmazások),

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 •         Főiskola,
 •         Polgármesteri hivatalban szerzett közigazgatási gyakorlat – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
 •         Gyakorlott szintű Internetes alkalmazások,

Elvárt kompetenciák:

 •         kiváló szintű önálló precíz munkavégzés, jó kommunikáció és konfliktuskezelő képesség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 •         A 45/2012.(III.20.) Kormányrendelet 1. sz. melléklete szerinti szakmai önéletrajz 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány vagy arra vonatkozó igazolás, hogy a pályázó a pályázat benyújtásig az erkölcsi bizonyítványt kérelmezte Pályázó nyilatkozata arra vonatkozólag, hogy a pályázati anyagot a pályázati eljárásban résztvevők megismerhetik Pályázó nyilatkozata arról, hogy alkalmazása esetén a közszolgálati tisztviselőkről szóló

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2019. május 2. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. március 7.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Jenei Erzsébet nyújt, a 45/457-000 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 •         Postai úton, a pályázatnak a Nyírtassi Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (4522 Nyírtass, Tass vezér út 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: NY1/745/2019 , valamint a munkakör megnevezését: Igazgatási ügyintéző.
 •         Személyesen: Jenei Erzsébet polgármester, Dr.Bíró Róbert jegyző,, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4522 Nyírtass, Tass vezér út 1. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. március 18.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 •         Nyírtassi Polgármesteri Hivatal hírdető táblája – 2019. február 4.
 •         nyirtass.hu honlap – 2019. február 4.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. február 4.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 


Nyírtass Község Önkormányzata nyilvános előzetes felhívást bocsát ki a nyírtassi 036/1 helyrajzi számú köztemető üzemeltetésére a következő feltételek szerint:

Az üzemeltető

1) meghatározza a temetkezési szolgáltatás, illetőleg a temetőben végzett egyéb vállalkozási tevékenységek ellátásának temetői rendjét;

2) biztosítja az eltemetés (urnaelhelyezés) feltételeit, ideértve a temetési helyre való első temetést megelőzően a sírhely kiásásáról (sírásás) való gondoskodást;

3) megállapítja a temetőlátogatók kegyeletgyakorlásának feltételeit – az önkormányzati rendelettel összhangban

4) biztosítja a ravatalozó és ezek technikai berendezései, tárolók és hűtők, valamint a temető egyéb közcélú létesítményei (infrastruktúra) karbantartását, és működteti azokat;

5) gondoskodik a temetőbe kiszállított elhunytak átvételéről, és biztosítja a temető nyitását, zárását;

6) megőrzi a nyilvántartó könyveket;

7) tájékoztatja a temetőlátogatókat;

8) kijelöli a temetési helyeket;

9) elvégzi a temető és létesítményeinek tisztán tartását, az utak karbantartását, síkosságmentesítését és a hóeltakarítást;

10) összegyűjti és elszállítja a hulladékot;

11) gondoskodik a temető rendjének betartásáról és betartatásáról;

12) összehangolja a temetői létesítmények, így különösen a ravatalozó használatával kapcsolatos temetkezési szolgáltatói tevékenységeket, szervezési intézkedésekkel elősegíti a temetés és az urnaelhelyezés zökkenőmentes lefolytatását;

13) gondoskodik az ügyfélfogadásról.

 

A temető üzemeltetését az a gazdálkodó szervezet láthatja el, amely a kormányrendeletben meghatározott szakmai követelményeknek megfelel.

 

Az Önkormányzat

 • Szerződésben biztosítja a temetkezési szolgáltatás temetőben való gyakorlásának kizárólagosságát.
 • A temetőben végzett szolgáltatások (pl. sírkőállítás) rendeletben megállapított díjának beszedését átengedi a szolgáltató részére.
 • Fizeti a temető működése során keletkező közüzemi, közszolgáltatási költségeket, a hulladékszállítás kivételével.

 

Az Önkormányzat kiköti, hogy temetőben sírhelymegváltási díjat, vagy egyéb olyan díjat, mely a valamely közüzemi, vagy fenntartási jellegű kiadáshoz kapcsolódik nem fog bevezetni.

 

A vállalkozóval az Önkormányzat szerződést köt.

 

Az Önkormányzat fenntartja a jogot az előzetes felhívás vonatkozásában, hogy a felhívási eljárást – indokolás nélkül – eredménytelennek nyilvánítsa, továbbá jelen kiírásnak megfelelő szándéknyilatkozat és ajánlat nem keletkeztet az Önkormányzat részére szerződéskötési kötelezettséget!

A felhívásra történő szándéknyilatkozat benyújtásának határideje a megjelenéstől számított 15 nap.

 

További információ és feltételek, továbbá igény szerinti helyszíni szemle egyeztetése:

 

Jenei Erzsébet

polgármester

Tel: 45/457-000.