Önkormányzat

Az üzemeltető

 1. meghatározza a temetkezési szolgáltatás, illetőleg a temetőben végzett egyéb vállalkozási tevékenységek ellátásának temetői rendjét;
 2. biztosítja az eltemetés (urnaelhelyezés) feltételeit, ideértve a temetési helyre való első temetést megelőzően a sírhely kiásásáról (sírásás) való gondoskodást;
 3. megállapítja a temetőlátogatók kegyeletgyakorlásának feltételeit – az önkormányzati rendelettel összhangban
 4. biztosítja a ravatalozó és ezek technikai berendezései, tárolók és hűtők, valamint a temető egyéb közcélú létesítményei (infrastruktúra) karbantartását, és működteti azokat;
 5. gondoskodik a temetőbe kiszállított elhunytak átvételéről, és biztosítja a temető nyitását, zárását;
 6. megőrzi a nyilvántartó könyveket;
 7. tájékoztatja a temetőlátogatókat;
 8. kijelöli a temetési helyeket;
 9. elvégzi a temető és létesítményeinek tisztán tartását, az utak karbantartását, síkosságmentesítését és a hóeltakarítást;
 10. összegyűjti és elszállítja a hulladékot;
 11. gondoskodik a temető rendjének betartásáról és betartatásáról;
 12. összehangolja a temetői létesítmények, így különösen a ravatalozó használatával kapcsolatos temetkezési szolgáltatói tevékenységeket, szervezési intézkedésekkel elősegíti a temetés és az urnaelhelyezés zökkenőmentes lefolytatását;
 13. gondoskodik az ügyfélfogadásról.

 A temető üzemeltetését az a gazdálkodó szervezet láthatja el, amely a kormányrendeletben meghatározott szakmai követelményeknek megfelel.

 

Az Önkormányzat

 • Szerződésben biztosítja a temetkezési szolgáltatás temetőben való gyakorlásának kizárólagosságát.
 • A temetőben végzett szolgáltatások (pl. sírkőállítás) rendeletben megállapított díjának beszedését átengedi a szolgáltató részére.
 • Fizeti a temető működése során keletkező közüzemi, közszolgáltatási költségeket, a hulladékszállítás kivételével.

Az Önkormányzat kiköti, hogy temetőben sírhelymegváltási díjat, vagy egyéb olyan díjat, mely a valamely közüzemi, vagy fenntartási jellegű kiadáshoz kapcsolódik nem fog bevezetni.

A vállalkozóval az Önkormányzat szerződést köt.

Az Önkormányzat fenntartja a jogot az előzetes felhívás vonatkozásában, hogy a felhívási eljárást – indokolás nélkül – eredménytelennek nyilvánítsa, továbbá jelen kiírásnak megfelelő szándéknyilatkozat és ajánlat nem keletkeztet az Önkormányzat részére szerződéskötési kötelezettséget!

A felhívásra történő szándéknyilatkozat benyújtásának határideje a megjelenéstől számított 15 nap.

 

További információ és feltételek, továbbá igény szerinti helyszíni szemle egyeztetése:

 

Jenei Erzsébet

polgármester

Tel: 45/457-000.