Nyírtass Község Önkormányzata nyilvános előzetes felhívást bocsát ki a nyírtassi 036/1 helyrajzi számú köztemető üzemeltetésére a következő feltételek szerint:

Az üzemeltető

1) meghatározza a temetkezési szolgáltatás, illetőleg a temetőben végzett egyéb vállalkozási tevékenységek ellátásának temetői rendjét;

2) biztosítja az eltemetés (urnaelhelyezés) feltételeit, ideértve a temetési helyre való első temetést megelőzően a sírhely kiásásáról (sírásás) való gondoskodást;

3) megállapítja a temetőlátogatók kegyeletgyakorlásának feltételeit – az önkormányzati rendelettel összhangban

4) biztosítja a ravatalozó és ezek technikai berendezései, tárolók és hűtők, valamint a temető egyéb közcélú létesítményei (infrastruktúra) karbantartását, és működteti azokat;

5) gondoskodik a temetőbe kiszállított elhunytak átvételéről, és biztosítja a temető nyitását, zárását;

6) megőrzi a nyilvántartó könyveket;

7) tájékoztatja a temetőlátogatókat;

8) kijelöli a temetési helyeket;

9) elvégzi a temető és létesítményeinek tisztán tartását, az utak karbantartását, síkosságmentesítését és a hóeltakarítást;

10) összegyűjti és elszállítja a hulladékot;

11) gondoskodik a temető rendjének betartásáról és betartatásáról;

12) összehangolja a temetői létesítmények, így különösen a ravatalozó használatával kapcsolatos temetkezési szolgáltatói tevékenységeket, szervezési intézkedésekkel elősegíti a temetés és az urnaelhelyezés zökkenőmentes lefolytatását;

13) gondoskodik az ügyfélfogadásról.

 

A temető üzemeltetését az a gazdálkodó szervezet láthatja el, amely a kormányrendeletben meghatározott szakmai követelményeknek megfelel.

 

Az Önkormányzat

  • Szerződésben biztosítja a temetkezési szolgáltatás temetőben való gyakorlásának kizárólagosságát.
  • A temetőben végzett szolgáltatások (pl. sírkőállítás) rendeletben megállapított díjának beszedését átengedi a szolgáltató részére.
  • Fizeti a temető működése során keletkező közüzemi, közszolgáltatási költségeket, a hulladékszállítás kivételével.

 

Az Önkormányzat kiköti, hogy temetőben sírhelymegváltási díjat, vagy egyéb olyan díjat, mely a valamely közüzemi, vagy fenntartási jellegű kiadáshoz kapcsolódik nem fog bevezetni.

 

A vállalkozóval az Önkormányzat szerződést köt.

 

Az Önkormányzat fenntartja a jogot az előzetes felhívás vonatkozásában, hogy a felhívási eljárást – indokolás nélkül – eredménytelennek nyilvánítsa, továbbá jelen kiírásnak megfelelő szándéknyilatkozat és ajánlat nem keletkeztet az Önkormányzat részére szerződéskötési kötelezettséget!

A felhívásra történő szándéknyilatkozat benyújtásának határideje a megjelenéstől számított 15 nap.

 

További információ és feltételek, továbbá igény szerinti helyszíni szemle egyeztetése:

 

Jenei Erzsébet

polgármester

Tel: 45/457-000.