ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁS 2019.10.13.

 

VÁLASZTÁS 2019.10.13.
Az Alaptörvény értelmében a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek általános
választását a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek előző általános választását követő
ötödik év október hónapjában kell megtartani. Áder János köztársasági elnök október 13-ára,
vasárnapra tűzte ki a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2019. évi általános
választását.
A legfeljebb tízezer lakosú településeken a képviselő-testület tagjainak megválasztására az
úgynevezett egyéni listás választási rendszert alkalmazzák. Ez azt jelenti, hogy a szavazólapon a
jelöltek nevén kívül azt is feltüntetik, hogy a településen hány képviselő választható, és a
választópolgár legfeljebb ennyi képviselőre adhatja le szavazatát. A szavazat akkor is érvényes, ha a
választó a megválaszthatónál kevesebb jelöltre szavaz. A képviselői mandátumokat a legtöbb
szavazatot elnyert jelöltek kapják meg, szavazategyenlőség esetén sorsolás dönt. Nem lehet
képviselő, aki nem kapott szavazatot, ha pedig a megválasztott képviselők száma kevesebb mint a
választható létszám, akkor a betöltetlen helyekre időközi választást kell kiírni.
A megválasztható képviselők száma egyéni listás választási rendszer esetén Nyírtass
vonatkozásában:
 6 fő
Mind a helyi önkormányzati képviselők választása, mind a polgármester-választás egyfordulós. A
jelöltkénti induláshoz szükséges érvényes ajánlások számát a helyi választási irodák vezetői (a
jegyzők), illetve a területi választási iroda vezetője (megyei közgyűlés főjegyzője) állapította meg,
ezek a számok elérhetők az adott önkormányzat honlapjain.
Minden nagykorú magyar állampolgárnak, az Európai Unió más tagállamának magyarországi
lakóhellyel rendelkező minden nagykorú állampolgárának, illetve Magyarországon menekültként,
bevándoroltként vagy letelepedettként elismert minden nagykorú személynek joga van ahhoz, hogy
a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán választó és választható legyen.
Nincs választójoga annak, akit a bíróság bűncselekmény elkövetése vagy belátási képesség
korlátozottsága miatt kizárt ebből a jogból.
Azoknak, akik két lakcímmel – egy állandóval és egy ideiglenessel – is rendelkeznek, lehetőségük
van eldönteni, melyik hely jelöltjére szeretnék leadni a voksukat. Csak azoknak van azonban
lehetőségük az ideiglenes lakcímük szerinti helyen szavazni, akik már a választás kitűzése előtt
legalább egy hónappal, azaz június 26-án is bejelentett tartózkodási hellyel rendelkeztek. Az
ideiglenes lakcímen a szavazást kérelmezni kell; a kérelmet augusztus 8-ától október 9-én délután
16 óráig lehet benyújtani. Azok, akiknek október 13-áig változik az állandó lakcímük, már az új
lakóhelyükön szavazhatnak.
A választási kampány a választást megelőző 50. napon, azaz augusztus 24-én kezdődött, és a
szavazás napján, október 13-án 19 óráig tart.
A nyilvántartásba vett és hivatalosan induló polgármesterjelöltek
Nyírtasson:
1. Jenei Erzsébet

A nyilvántartásba vett és hivatalosan induló képviselőjelöltek
Nyírtasson:
(a sorsolás útján kialakult, a szavalólapon szereplő sorrendben)

1. Imre Gyula
2. Papp-Simon Barna
3. Jenei György
4. Tóth Istvánné
5. Karasz János
6. Demeterné Vártás Judit Irén
7. Lévai Csaba
8. Bodoróczki Alexandra
9. Mikó Albert
10. Banu Ferencné
11. Zsurkai Zsolt
12. Győry György
13. Bíró Csabáné
14. Matyi László István
15. Palcsik Lászlóné

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választásának napjára tűzték ki
a nemzetiségi önkormányzati képviselők választását is. Ott lesz választás, ahol a 2011-es
népszámlálás adatai alapján legalább 25-en az adott nemzetiséghez tartozónak vallották magukat.
Jelölteket csak azok a nemzetiségi szervezetek állíthatnak, amelyek alapszabályában legalább
három éve szerepel az adott nemzetiség képviseletének felvállalása.
Azok a választópolgárok szavazhatnak a nemzetiségi jelöltekre, akik legkésőbb szeptember 27-éig
regisztrálnak nemzetiségi választópolgárként. Aki ezt nem teszi meg, az nem szavazhat és jelölt
sem lehet az őszi nemzetiségi önkormányzati választáson.
A nemzetiségi választáson egyszerre tartják a helyi, a területi és az országos nemzetiségi
önkormányzati képviselők választását. A területi és az országos nemzetiségi listákra azok a
nemzetiségiként regisztrált választópolgárok is szavazhatnak, akik olyan településen élnek, ahol a
települési választást nem lehetett kitűzni.
A nyilvántartásba vett és hivatalosan induló roma nemzetiségi
képviselőjelöltek Nyírtasson:
(a sorsolás útján kialakult, a szavalólapon szereplő sorrendben)
1. Mizsák Anita
2. Tóth Istvánné
3. Puporka Jenő
4. Tóth Gabriella