Nyírtassi Istenszülő oltalma görögkatolikus templom

Görög Katolikus TemplomAz első fatemplom 1779-ben épült. Valószínű, hogy Szent György nagyvértanú (ünnepe: április 23.) vagy Szent Miklós püspök (ünnepe december 6.) tiszteletére szentelték fel. Iskolája és tanítója már 1771-ben volt.

A jelenleg is fennálló templom építéséről adatok nem maradtak fenn. Az ajtókeretben lévő évszám szerint 1851-ben épült. Természetes dombon álló, egyhajós klasszicizáló épület, kissé előreugró toronnyal. Téglalap alaprajzú (mérete: 25×10 m), félköríves záródású szentéllyel, négy szintes toronnyal. A torony süvege különösen szép, kettős hagyma kupoláját messziről lehet látni. A zömök toronyban jelenleg két harang található. 1. Szent Miklós harang, a felírás szerint: “Öntötte Novotny Antal Temesvárott 1908″. 2. Szűz Mária tiszteletére szentelve ” Öntötték : Seltenhofer Frigyes Fiai Harangöntő Gyárában, Sopronban 1925 évben”.

A harmadik harangot a ” második világégés ideje alatt katonai célokra vitték el a Thassi Ecclésia határozott tiltakozása és híveinek könnyei kíséretében”.

A templomba belépve, annak előcsarnokából juthatunk fel a karzatra. A feljárattal szemben kis fülke található, melyben a máriapócsi könnyező kegykép hiteles másolata előtt kérhetjük az Istenszülő közbenjárását. A képet Zolcsák Miklós görög katolikus pap-ikonfestő készítette 2000-ben.

A templom hajójának mennyezetét három secco díszíti.

Szűz Mária örömhírvétele, Az utolsó (titkos) vacsora, A Hegyi beszéd. Ezt egészíti ki a négy evangélistát ábrázoló kép, amely a mennyezet négy sarkában található. A képek népies elemeket hordoznak de szépek és ízlésesek. A szentély apszisában, a “JERTEK IMÁDJUK KRISZTUST!” fölírás olvasható.

A mennyezeten a Szentháromság hagyományos ábrázolását láthatjuk. A baldachinos oltárt négy egyszerű faragású, fehérre festett, korinthoszi fejezetrészénél aranyozott oszlop támasztja alá. Az oltáron ízlésesen megoldott és kivitelezett szentségtartó fülke van, az oltárasztalt elölről egy olajfestmény díszíti, melynek témája: Izsák föláldozása.

A templom leginkább szembetűnő ékessége az ikonosztáz, amely 1987-1988-ban készült. A 13 féle fából faragott munkákat tervezték és készítették: Juhász Mihály és Palincsár István asztalos mesterek művészi módon. A királyi ajtón az eukharisztia anyagára utaló búzakalász és szőlőfürt, illetve annak előképét jelző, a kenyérszaporítás csodáját felidéző, öt kenyér és két hal fafaragása látható. Az ikonképeket Pásztor Miklós görög katolikus festőművész készítette, 1987-ben.

A templom címünnepét bemutató egész alakos alapkép, az Istenszülőt úgy ábrázolja, hogy védőleplét a Nyírtassi Görög Katolikus templom fölött terjeszti ki, így oltalmazza egyházközséget, híveket. A templom műemlék.

A parókia címe:        4522 Nyírtass, Árpád út 19.              Telefonszám:             (45) 457 244

Postacím:                   4522 Nyírtass, Árpád út 19.               Templombúcsú:        Október Első Vasárnapja