LOMTALANÍTÁS MÁSKÉPP!2021. 01. 26.

Az Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye területén, így Nyírtasson is, a lomtalanítást ettől az évtől házhoz menő szolgáltatás keretében végzi el.

Az Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye területén, így Nyírtasson is, a lomtalanítást ettől az évtől házhoz menő szolgáltatás keretében végzi el.

A házhoz menő lomtalanítást az ingatlanhasználó csak a közszolgáltatóval előre egyeztetett időpontban, évente egy alkalommal, a felkínált időpontokból választva veheti igénybe.

LOMTALANÍTÁSRA történő bejelentkezés időszaka NYÍRTASSON:

  1. február 01. – 2021. március 31.

A szolgáltatást kizárólag a közszolgáltató nyilvántartásában szereplő, közszolgáltatási díj fizetésére kötelezett természetes személy ingatlanhasználó, valamint a társasház és a lakásszövetkezet veheti igénybe. A jogosultság feltételeinek meglétét az ÉAK Nonprofit Kft. munkatársai az igénylés során ellenőrzik.

Lomtalanítási időpontot igényelhet:

- a www.eakhulladek.hu/ugyfelszolgalat/telepulesek menüpont alatt a vevőkód megadását követően a településnél megjelölt időpontokra regisztrálva;

- e-mailben: lomtalanitas@eakhulladek.hu címen;

- telefonon az ÉAK Nonprofit Kft. lomtalanítás bejelentő telefonos ügyfélvonalán +36 42/508 369.

A hulladékok kizárólag az ingatlan telekhatárán belül (kapun belül) helyezhetők el, közterületre hulladék nem kerülhet!

A hulladékokat a kapu közelében célszerű elhelyezni a könnyebb kihordás érdekében. A lomhulladékot az ingatlanhasználónak vagy meghatalmazottjának kell átadnia. A lomtalanítás nagydarabos hulladékokra vonatkozik, de lehetőség van kis mennyiségben kisebb méretű hulladékok elszállítására is, amennyiben azok átlátszó zsákban, papírdobozban kerülnek átadásra. Munkatársaink a hulladékokat gépjárműre rakodják, és az igénylő az elszállítást aláírásával igazolja.

Lomtalanításkor átadható hulladékok:

- bútorok (asztal, szék, szekrény, ágy, szőnyeg, matrac, stb..) szétszerelt, mozgatható állapotban;
- műanyag medence, játékok, textil, ruhanemű zsákolt, dobozolt, kötegelt állapotban;
- háztartásonként maximum 4 db személygépkocsi-, kerékpár-, illetve motorkerékpár-gumi.

A szolgáltatás során ezek maximális mennyisége együttesen 2 m3 lehet. Amennyiben az ingatlannál a maximális mennyiségnél több lom kerülne átadásra, a szolgáltató a megrendelt (többlet) szolgáltatást megtagadja. A többlet lomok átadására a hulladékudvarokban van lehetőség, illetve elszállítását az ingatlantulajdonosok külön szolgáltatásként tudják megrendelni.

Lomtalanítás során nem kerülnek elszállításra az alábbi hulladékok:

- szelektíven gyűjthető hulladék (papír, műanyag hulladék), zöld hulladék/növényi hulladék, kerti hulladék;
-építési-bontási hulladékok;
- elektronikai hulladékok (hűtő, tévé, monitor, számítógép stb.);
- veszélyes hulladékok (festékek, vegyszerek, akkumulátorok, szárazelemek, festékpatronok, izzók, fénycsövek, gyógyszerek, fáradt olaj, stb.);
- ipari-mezőgazdasági tevékenységből származó hulladék, folyékony, gáz halmazállapotú hulladék, gépjármű roncs, bontott autó alkatrészek, karosszériaelemek, szélvédő.

A hulladék átadója, illetve annak előzetesen jelölt meghatalmazottja a lomtalanítás időpontjában köteles a helyszínen tartózkodni. Amennyiben ingatlanhasználó részéről a Közszolgáltatóval közösen egyeztetett időpontban nem történik meg a lomhulladék átadása, és ezért a lomtalanítás meghiúsul, abban az esetben új időpont egyeztetés már nem lehetséges!

Felhívjuk figyelmüket, hogy a bejelentés nélkül történő hulladék közterületre történő kihelyezése illegális hulladéklerakásnak minősül, mely szabálysértési eljárás megindításával jár. A közterületre kihelyezett lomhulladékok nem kerülnek elszállításra!

- Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. -