Nyírtassi Hétszínvirág Óvoda

A faluban 1954 óta működik óvoda, 1962-től kétcsoportos, 1972-től háromcsoportos. Jelenleg három csoporttal, és egy főzőkonyhával működik, ahol a helyi iskola tanulóinak és az időseknek is főznek.

 

Csoportszobáink több funkciót töltenek be:

óvodai tevékenységek, játék, foglalkozások, torna, étkezések és a pihenés színtere is. Mosdóink néhány évvel ezelőtt felújításra kerültek.

Az udvarunk felszereltsége jó, igyekszünk folyamatosan bővíteni az udvari játékkészletünket,a meglévőket folyamatosan karbantartjuk.

Óvodánkban sajátos nevelési igényű gyermekek nevelését is ellátjuk, valamint kiemelten foglalkozunk a tehetséges gyermekek gondozásával, nevelésével. Tehetségfejlesztő műhelyeink négy tehetségterületen működnek: természeti, testi-kinesztetikus, térbeli-vizuális és zenei.

Munkánkat a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Kisvárdai Tagintézménye segíti.

A csoportok szervezésénél a homogén (egy korosztály felölelő) csoportok kialakítására törekszünk, szükség esetén a részben osztott vagy vegyes csoport létrehozásától sem zárkózunk el. Intézményünkben egész napos nevelés során folyik a gyermekek

személyiségének komplex fejlesztése.

Pedagógiai programunk jelenlegi formáját „Az óvodai nevelés országos alapprogramjának” figyelembevételével nyerte el.

Programunkban fő hangsúlyt kap a környezet tevékeny megismerésére nevelés, a környezetvédelem. Ezen tevékenységeink elismeréseként 2010-ben a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Madárbarát Kert programjának keretében óvodánk elnyerte a Madárbarát Óvoda címet.

 

A nyírtassi Hétszinvirág Óvoda lelkes  dolgozóinak létszáma:

  • 10 fő, ebből 6 fő óvodapedagógus, 1 fő pedagógiai asszisztens, 3 fő dajka.
  • Az óvodapedagógusaink közül 3 fő rendelkezik pedagógus szakvizsgával, valamennyien több éves szakmai tapasztalat birtokában végzik feladatukat.
  • A nevelési feladatok megvalósulását 1 szakképzett pedagógiai asszisztens és 3 szakképzett dajka segíti, valamint ők látják el a takarítási munkákat, az udvar gondozását is.

Nevelőmunkánk során arra törekszünk, hogy szeretetteljes környezetben segítsük a gyermekeket abban, hogy a megszerzett tapasztalatok, élmények által egyre jobban eligazodjanak az őket körülvevő világban.