EFOP-1.5.3-16-2017-00066 Új Lehetőség, biztosabb Jövő

5 önkormányzat konzorciumi együttműködésben elnyerte az EFOP-1.5.3-16-2017-00066 azonosítószámú humánerőforrások fejlesztése térségi szemléletben- kedvezményezett térségek, Új Lehetőség, biztosabb Jövő című pályázatot.

A projektben a szerződött támogatás összege: 249 892 150. – Ft

A támogatás mértéke: 100%

A projekt kezdő időpontja: 2018.04.01.

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2021.03. 31.

A konzorcium vezetője Dombrád Város Önkormányzata, a konzorcium partnerei:

 • Pátroha Községi Önkormányzat
 • Nyírtass Község Önkormányzata
 • Rétközberencs Község Önkormányzata
 • Székely Község Önkormányzata

A PROJEKT ISMERTETÉSE

Problémák a településeken:

A települések lakosságszáma az évek során csökkenő  tendenciát mutat, melynek okai: kevesebb gyermek születik, illetve az elvándorlás, elnéptelenedés. Az elvándorlás elsősorban a fiatalokat és magasabbak képzetteket érinti, így szakemberhiánnyal is meg kell küzdenie a településeknek. Igen magas a hátrányos helyzetű emberek száma. Az álláskeresők jelentős része roma származású, akiket a hátrányos társadalmi helyzet kiemelten sújt, jellemzően alacsony iskolai végzettséggel rendelkeznek, motiválatlanok. Helyzetükből nem is akarnak kitörni, segélyekből, hitelekből tartják fent magukat. Ezt az életet a gyerekek felé is közvetítik, már a harmadik, negyedik generáció születik bele a munkanélküliségbe. Komoly probléma az eladósodás, különösen a hátrányos helyzetű, munkájukat elveszítő, alacsony jövedelmű, több gyermekes családok számára.

A gyerekek esetében jellemző problémaként jelennek meg a család alacsony jövedelmi viszonyai, mely a gyerekek fejlődésére is kihatással van. Jellemző továbbá a szülői elhanyagolás is. A gyermekeket nevelő családok légköre egyre feszültebbé vált az utóbbi években, lazulnak a családi kötelékek, csökken a gyermekek feletti kontroll. A fiatalkorú népesség egészségi állapota évek óta folyamatosan romlik, ami a gyermekek esélyeit a kiegyensúlyozott életre jelentősen rontja. Megfigyelhető a hibás érzelmi és viselkedési modell a gyerekek környezetében, esetlegesen a családi légkör zavara, mely mentálisan is betegít. Az iskolai teljesítmény kudarca miatt magatartászavarok alakulhatnak ki.

Céljaink:

A megvalósítás ideje alatt szem előtt tartjuk a helyi igényeket, szükségleteket, HEP által feltárt problémákat, így komplex módon nyújtsunk segítséget a településeken. Valós helyi problémákra reagálva, célzottan segítjük a programelemekkel a területi kapacitáshiányokból adódó problémákat.

Céljaink a következők:

 • A problémákat helyi közösségekre és erőforrásokra támaszkodva valósítjuk meg.
 • Csökkentjük a területi különbségeket a humán közszolgáltatások tekintetében: fejlesztjük az egyes közszolgáltatások minőségét, elérhetőségét, különböző szakembereket alkalmazunk, képzéseket szervezünk, mentorokat alkalmazunk, állásbörzékre invitáljuk a potenciális partnereket.
 • HH csoportok körében kiemelt feladat a munkanélküliség csökkentése, foglalkoztathatóság javítása, munkaerő-piaci helyzetük erősítése, melyet képzésekkel, programokkal érünk majd el. Kompetenciafejlesztés, csoportmunkában történő együttműködési kompetencia fejlesztés, valamint az önálló életvitelre nevelés valósul meg. Ezzel a marginalizálódott közösségek társadalmi-gazdasági integrációja is elérhető.
 • Társadalmi felzárkóztatás elősegítése.
 • Önkéntesség terjesztése és képzések szervezése annak érdekében, hogy a kulturális- és társadalmi tőke, továbbá az egyéni és közösségi cselekvőképesség fejlesztése megvalósuljon.
 • Önkéntes pont létrehozása, képzések szervezése a célcsoport számára.
 • Önkéntességen alapuló helyi kezdeményezések kialakítása.
 • Fiatalok elvándorlásának megakadályozása, vidék megtartó képességének erősítése: (lakástámogatás, tanulmányok, képzések támogatása).
 • Egészségre nevelés, sport fontosságának közvetítése (egészségnap, sportnap, aerobik klub, stb.)
 • Kultúrák közötti párbeszéd erősítése: családi nap, „Mutasd meg mit tudsz verseny, helytörténeti verseny.
 • Közösségépítés, közösségfejlesztés: fiatalabb és az idősebb korosztály segíti egymást, Ifjúsági klub, Baba-mama klub, szívességcsere program.
 • Helyi kisközösségek társadalom-szervező szerepének megerősítése: közösségépítő programok, szervezése, közösségszervező alkalmazása.

Projektünk ezen problémákra reagál , melybe minden kötelező elem beépítésre került, valamint tartalmaz számos választható tevékenységet is..

Fejleszteni szükséges az álláskeresők személyiségét, önismeretét, kommunikációját. (kommunikációs és személyiségfejlesztő tréning, mentálhigiéné és lelki egészségvédelem tréning). Fontos, a foglalkoztathatóságra való felkészítésük, munkaerő-piacon való megjelenésük elősegítése.

Ezt projekt során kompetenciaméréssel, önismereti tréning szervezésével, munkaerőbörzével, érzékenyítő tréninggel, házi-gazda programmal, Segíts magadon 30 órás varrótanfolyammal, házi pénztár programmal segítjük. Emellett mentorok segítik a HH aktív korú lakosságot.

Célunk a projekt során az önkéntesség elterjesztése, mely során kapcsolatrendszerük, tudásuk bővül, munkaerőpiacra jutásuk elősegíti az állandó munkához jutásukat. Felelősségteljes gondolkodás alakul ki náluk, fejlődik kommunikációjuk. Projekt során épp ezért önkéntes pontot hozunk létre, önkéntes koordinátor képzést szervezünk, valamint általános önkéntes tevékenység képzést. Gyerekkuckó-foglalkoztató pontot hozunk létre, ahol önkéntesekkel szabadidős tevékenységek valósulnak meg a gyerekeknek. A projekt során a programjainknak köszönhetően a célcsoporttagok megtanulják kezelni/elkerülni a krízishelyzeteket, konfliktusokat, személyiségük fejlődik.

A szakemberek elérése nehézkes a településeken. Olyan szolgáltatások létrehozása szükséges a településen, mely a felzárkózást előmozdítja. A településeken szükség van a különböző szakemberek rendszeres jelenlétére, így a projekt során biztosítjuk a szükséges szakembereket: (pszichológus, logopédus, közösségszervező, gyógytornász, gyógypedagógus, fejlesztő pedagógus). A szakemberek segítenek a gyerekeknek, illetve a szolgáltatások a települések egésze számára elérhetőek lesznek szükség szerint.

Fejlesztési lehetőségként jelennek meg az olyan programok, melyek elősegítik az egészséges életmód kialakítását. Ezért egészségprogramok valósulnak meg (Egészségünkre információs nap, egészségnap, szűrővizsgálatok, prevenciós program dohányzás megelőzésére). A rendezvények, események célja felelős gondolkodás kialakítása, egészséges életre nevelés.

Fontosnak tartjuk a rendszeres, életvitelszerűen megjelenő testmozgás támogatását is, ennek érdekében projektünk során sportnap, aerobik klub valósul meg.

Közösségi akcióként pedig alkohol és drog, dohányzás ellen 4 alkalommal szervezünk programot.

Rendezvényeink segítenek a generációk közötti szakadékot áthidalni, valamint segítjük a közösség fejlesztését. (szívességcsere programunk, ifjúsági klub, baba-mama klub).

Nyírtass település projektje a fent is említett problémákra reagál, mely során minden kötelező elemet beépítettünk a pályázatba, valamint a választható tevékenységek közül is valósulnak meg programelemek.

Fejleszteni szükséges az álláskeresők személyiségét, önismeretét, kommunikációját. (kommunikációs és személyiségfejlesztő tréning, mentálhigiéné és lelki egészségvédelem tréning). Fontos, a foglalkoztathatóságra való felkészítésük, munkaerő-piacon való megjelenésük elősegítése.

Ezt projekt során kompetenciaméréssel, önismereti tréning szervezésével, munkaerőbörzével, érzékenyítő tréninggel, házi-gazda programmal, Segíts magadon 30 órás varrótanfolyammal, házi pénztár programmal segítjük. Emellett mentorok segítik a HH aktív korú lakosságot.

Célunk a projekt során az önkéntesség elterjesztése, mely során kapcsolatrendszerük, tudásuk bővül, munkaerőpiacra jutásuk elősegítené az állandó munkához jutásukat. Felelősségteljes gondolkodás alakul ki náluk, fejlődik kommunikációjuk. Projekt során épp ezért önkéntes pontot hozunk létre, önkéntes koordinátor képzést szervezünk, valamint általános önkéntes tevékenység képzést. Gyerekkuckó-foglalkoztató pontot hozunk létre, ahol önkéntesekkel szabadidős tevékenységek valósulnak meg a gyerekeknek. A projekt során a programjainknak köszönhetően a célcsoporttagok megtanulják kezelni/elkerülni a krízishelyzeteket, konfliktusokat, személyiségük fejlődik.

A szakemberek elérése nehézkes a településeken. Olyan szolgáltatások létrehozása szükséges a településen, mely a felzárkózást előmozdítja. A településeken szükség van a különböző szakemberek rendszeres jelenlétére, így a projekt során biztosítjuk a szükséges szakembereket: (pszichológus, logopédus, közösségszervező, gyógytornász, gyógypedagógus, fejlesztő pedagógus). A szakemberek segítenek a gyerekeknek, valamint a település egész lakosságának elérhetőek lesznek szükség szerint.

Fejlesztési lehetőségként jelennek meg az olyan programok, melyek elősegítik az egészséges életmód kialakítását. Ezért egészségprogramok valósulnak meg (Egészségünkre információs nap, egészségnap, szűrővizsgálatok, prevenciós program dohányzás megelőzésére). A rendezvények, események célja felelős gondolkodás kialakítása, egészséges életre nevelés.

Fontosnak tartjuk a rendszeres, életvitelszerűen megjelenő testmozgás támogatását is, ennek érdekében projektünk során sportnap, aerobik klub valósul meg.

Közösségi akcióként pedig alkohol és drog, dohányzás ellen 4 alkalommal szervezünk programot.

Rendezvényeink segítenek a generációk közötti szakadékot áthidalni, valamint segítjük a közösség fejlesztését. (szívességcsere programunk, ifjúsági klub, baba-mama klub).

Nyírtass településen az Ifjúsági és Közösségi Színtér ad otthont a projektnek.

Munkatársaink:

Jónás Sádor Szakmai asszisztens

Zsurkai Csaba Közösségszervező

 

EFOP-1.2.9-17-2017-00039

https://szabolcsszatmarberegmegye.voroskereszt.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=422:efop-129&catid=108:2019-09-03-12-14-43&Itemid=145