Pályázatok

MFP-ÖTIF/2022kódszámú,Önkormányzati temetők infrastruktúrális fejlesztése” Urnafal építése

Ágoston-Lászlo-aláírólap.pdf

Ajánlati-adatlap-2022.docx

Tervezett-helyszinrajz.pdf

Tervezett-alaprajz-a-a-metszet.pdf

Urnafal-műszaki-leírás.pdf

Nyírtass-urnafal-árazatlan.xlsx

Tervezői-nyilatkozat.jpg

/uploads/2023/04/mfp.docx

MFP-ÖTIF/2021számú, „Önkormányzati temetők infrastruktúrális fejlesztése”

Ajanlati adatlap-MFP-ÖTIF/2021-Önkormányzati temetők infrastruktúrális fejlesztése

Kiviteli helyszínrajz.pdf

Kiviteli alaprajz.pdf

Kiviteli a-a metszet.pdf

Kiviteli homlokzatok-i.pdf

Kiviteli-homlokzatok-ii.pdf

Konszignáció.pdf

Műszaki-leírás Nyirtass-ravatalozo.pdf

Nyilatkozat-összeférhetetlenségi-minta.docx

Nyírtass-ravatalozó-árazatlan.xlsx

Tervezői-nyilatkozat.pdf

BMÖFT/6-9/2021  kódszámú,  "Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása" 

 

Nyilatkozat - összeférhetetlenség

Nyilatkozat - megfelelésről

Ajánlati adatlap

Nyirtass-Petőfi-út-műleirás

/uploads/2022/04/1018-kolts-nyirtass.xls

Kozmű-opusztitasz-1.pdf

Közműnyilatkozat-1.pdf

Közmű-opus-tigáz.pdf

e-közmű-nyilatkozat-hiteles873142939.pdf

Közmű-magyar-telekom.pdf

1018-geo-1-nyirtass.pdf

1018-fo-1-nyirtass.pdf

1018-u-3-nyirtass.pdf

1018-u-4-nyirtass-1.pdf

1018-u-1-nyirtass-1.pdf

1018-u-2-nyirtass.pdf

 


„Eszközbeszerzési tevékenység elvégzésére TOP-1.4.1-19-SB1-2019-00045 „Óvoda
bölcsődével történő bővítése Nyírtasson”.

Ajánlati adatlap-eszközbeszerzés

Nyilatkozat összeférhetetlenségről

Nyilatkozat megfelelesről

Beszerzések lebonyolításának szabályzata

Eszközlista

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________

MFP-SZL/2020  kódszámú,  "Szolgálati lakás kialakítása Nyírtasson" elnevezésű pályázat

Ajánlati Adatlap

Nyilatkozat megfelelésről

Összeférhetetlenségi nyilatkozat

Árazatlan költségvetés

K-0.1 Helyszínrajz.pdf

K-1.0 Pince alaprajz.pdf

K-11-foldszinti-alaprajz.pdf

K-2.1 A-A metszet.pdf

K-22-b-b-metszet.pdf

K-3.1 Déli homlokzat.pdf

K-3.2 Északi homlokzat.pdf

K-3.3 Keleti homlokzat.pdf

K-3.4 Nyugati homlokzat.pdf

K-4.1 Nyílászáró konszignáció.pdf

K-4.2 Lakatos konszignáció.pdf

Műszaki leírás - Nyírtass KIVITELI.pdf

Műszaki leírás kiviteli gépészet Nyírtass Szogálati lakás.pdf

Nyírtass Szociális lakás -GF-02-A3.pdf

Nyírtass Szociális lakás -GF-03-460x210.pdf

Nyírtass Szociális lakás -GG-01-A4.pdf

Nyírtass Szociális lakás -GG-02-520x297.pdf

Nyírtass Szociális lakás -GG-03-A3.pdf

Nyírtass Szociális lakás -GG-04-A3.pdf

Nyírtass Szociális lakás -GVCS-01-A3.pdf

Nyírtass Szociális lakás -GVCS-02-520x297.pdf

Nyírtass Szociális lakás -GVCS-03-420x210.pdf

REV_1_ÉPÜLET FELÚJÍTÁSA, SZOLGÁLATI LAKÁS KIALAKÍTÁSA Nyírtass, Tass Vezér út HRSZ. 91

S-1.0 Nyíláskiváltások terve.pdf

Statikaileirasnyirtass-szolgalati-lakas.pdf

Tervezői nyilatkozat ENGEDÉLY.pdf

Tervezői nyilatkozat MŰEMLÉK.pdf

V_1_épület_villanyszerelés_REV_1.pdf

V_2_fogyasztásmérő_hely, villamos_főelosztó_REV_1.pdf

 

 


/uploads/2021/03/hatart-1.jpg/uploads/2021/03/hatart-2.jpg

EFOP-1.5.3-16-2017-00066

 

5 önkormányzat konzorciumi együttműködésben elnyerte az EFOP-1.5.3-16-2017-00066 azonosítószámú humánerőforrások fejlesztése térségi szemléletben- kedvezményezett térségek, Új Lehetőség, biztosabb Jövő című pályázatot.

A projektben a szerződött támogatás összege: 249 892 150. – Ft

A támogatás mértéke: 100%

A projekt kezdő időpontja: 2018.04.01.

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2021.03. 31.

A konzorcium vezetője Dombrád Város Önkormányzata, a konzorcium partnerei:

 • Pátroha Községi Önkormányzat
 • Nyírtass Község Önkormányzata
 • Rétközberencs Község Önkormányzata
 • Székely Község Önkormányzata

A PROJEKT ISMERTETÉSE

Problémák a településeken:

A települések lakosságszáma az évek során csökkenő  tendenciát mutat, melynek okai: kevesebb gyermek születik, illetve az elvándorlás, elnéptelenedés. Az elvándorlás elsősorban a fiatalokat és magasabbak képzetteket érinti, így szakemberhiánnyal is meg kell küzdenie a településeknek. Igen magas a hátrányos helyzetű emberek száma. Az álláskeresők jelentős része roma származású, akiket a hátrányos társadalmi helyzet kiemelten sújt, jellemzően alacsony iskolai végzettséggel rendelkeznek, motiválatlanok. Helyzetükből nem is akarnak kitörni, segélyekből, hitelekből tartják fent magukat. Ezt az életet a gyerekek felé is közvetítik, már a harmadik, negyedik generáció születik bele a munkanélküliségbe. Komoly probléma az eladósodás, különösen a hátrányos helyzetű, munkájukat elveszítő, alacsony jövedelmű, több gyermekes családok számára.

A gyerekek esetében jellemző problémaként jelennek meg a család alacsony jövedelmi viszonyai, mely a gyerekek fejlődésére is kihatással van. Jellemző továbbá a szülői elhanyagolás is. A gyermekeket nevelő családok légköre egyre feszültebbé vált az utóbbi években, lazulnak a családi kötelékek, csökken a gyermekek feletti kontroll. A fiatalkorú népesség egészségi állapota évek óta folyamatosan romlik, ami a gyermekek esélyeit a kiegyensúlyozott életre jelentősen rontja. Megfigyelhető a hibás érzelmi és viselkedési modell a gyerekek környezetében, esetlegesen a családi légkör zavara, mely mentálisan is betegít. Az iskolai teljesítmény kudarca miatt magatartászavarok alakulhatnak ki.

Céljaink:

A megvalósítás ideje alatt szem előtt tartjuk a helyi igényeket, szükségleteket, HEP által feltárt problémákat, így komplex módon nyújtsunk segítséget a településeken. Valós helyi problémákra reagálva, célzottan segítjük a programelemekkel a területi kapacitáshiányokból adódó problémákat.

Céljaink a következők:

 • A problémákat helyi közösségekre és erőforrásokra támaszkodva valósítjuk meg.
 • Csökkentjük a területi különbségeket a humán közszolgáltatások tekintetében: fejlesztjük az egyes közszolgáltatások minőségét, elérhetőségét, különböző szakembereket alkalmazunk, képzéseket szervezünk, mentorokat alkalmazunk, állásbörzékre invitáljuk a potenciális partnereket.
 • HH csoportok körében kiemelt feladat a munkanélküliség csökkentése, foglalkoztathatóság javítása, munkaerő-piaci helyzetük erősítése, melyet képzésekkel, programokkal érünk majd el. Kompetenciafejlesztés, csoportmunkában történő együttműködési kompetencia fejlesztés, valamint az önálló életvitelre nevelés valósul meg. Ezzel a marginalizálódott közösségek társadalmi-gazdasági integrációja is elérhető.
 • Társadalmi felzárkóztatás elősegítése.
 • Önkéntesség terjesztése és képzések szervezése annak érdekében, hogy a kulturális- és társadalmi tőke, továbbá az egyéni és közösségi cselekvőképesség fejlesztése megvalósuljon.
 • Önkéntes pont létrehozása, képzések szervezése a célcsoport számára.
 • Önkéntességen alapuló helyi kezdeményezések kialakítása.
 • Fiatalok elvándorlásának megakadályozása, vidék megtartó képességének erősítése: (lakástámogatás, tanulmányok, képzések támogatása).
 • Egészségre nevelés, sport fontosságának közvetítése (egészségnap, sportnap, aerobik klub, stb.)
 • Kultúrák közötti párbeszéd erősítése: családi nap, „Mutasd meg mit tudsz verseny, helytörténeti verseny.
 • Közösségépítés, közösségfejlesztés: fiatalabb és az idősebb korosztály segíti egymást, Ifjúsági klub, Baba-mama klub, szívességcsere program.
 • Helyi kisközösségek társadalom-szervező szerepének megerősítése: közösségépítő programok, szervezése, közösségszervező alkalmazása.

Projektünk ezen problémákra reagál , melybe minden kötelező elem beépítésre került, valamint tartalmaz számos választható tevékenységet is..

Fejleszteni szükséges az álláskeresők személyiségét, önismeretét, kommunikációját. (kommunikációs és személyiségfejlesztő tréning, mentálhigiéné és lelki egészségvédelem tréning). Fontos, a foglalkoztathatóságra való felkészítésük, munkaerő-piacon való megjelenésük elősegítése.

Ezt projekt során kompetenciaméréssel, önismereti tréning szervezésével, munkaerőbörzével, érzékenyítő tréninggel, házi-gazda programmal, Segíts magadon 30 órás varrótanfolyammal, házi pénztár programmal segítjük. Emellett mentorok segítik a HH aktív korú lakosságot.

Célunk a projekt során az önkéntesség elterjesztése, mely során kapcsolatrendszerük, tudásuk bővül, munkaerőpiacra jutásuk elősegíti az állandó munkához jutásukat. Felelősségteljes gondolkodás alakul ki náluk, fejlődik kommunikációjuk. Projekt során épp ezért önkéntes pontot hozunk létre, önkéntes koordinátor képzést szervezünk, valamint általános önkéntes tevékenység képzést. Gyerekkuckó-foglalkoztató pontot hozunk létre, ahol önkéntesekkel szabadidős tevékenységek valósulnak meg a gyerekeknek. A projekt során a programjainknak köszönhetően a célcsoporttagok megtanulják kezelni/elkerülni a krízishelyzeteket, konfliktusokat, személyiségük fejlődik.

A szakemberek elérése nehézkes a településeken. Olyan szolgáltatások létrehozása szükséges a településen, mely a felzárkózást előmozdítja. A településeken szükség van a különböző szakemberek rendszeres jelenlétére, így a projekt során biztosítjuk a szükséges szakembereket: (pszichológus, logopédus, közösségszervező, gyógytornász, gyógypedagógus, fejlesztő pedagógus). A szakemberek segítenek a gyerekeknek, illetve a szolgáltatások a települések egésze számára elérhetőek lesznek szükség szerint.

Fejlesztési lehetőségként jelennek meg az olyan programok, melyek elősegítik az egészséges életmód kialakítását. Ezért egészségprogramok valósulnak meg (Egészségünkre információs nap, egészségnap, szűrővizsgálatok, prevenciós program dohányzás megelőzésére). A rendezvények, események célja felelős gondolkodás kialakítása, egészséges életre nevelés.

Fontosnak tartjuk a rendszeres, életvitelszerűen megjelenő testmozgás támogatását is, ennek érdekében projektünk során sportnap, aerobik klub valósul meg.

Közösségi akcióként pedig alkohol és drog, dohányzás ellen 4 alkalommal szervezünk programot.

Rendezvényeink segítenek a generációk közötti szakadékot áthidalni, valamint segítjük a közösség fejlesztését. (szívességcsere programunk, ifjúsági klub, baba-mama klub).

Nyírtass település projektje a fent is említett problémákra reagál, mely során minden kötelező elemet beépítettünk a pályázatba, valamint a választható tevékenységek közül is valósulnak meg programelemek.

Fejleszteni szükséges az álláskeresők személyiségét, önismeretét, kommunikációját. (kommunikációs és személyiségfejlesztő tréning, mentálhigiéné és lelki egészségvédelem tréning). Fontos, a foglalkoztathatóságra való felkészítésük, munkaerő-piacon való megjelenésük elősegítése.

Ezt projekt során kompetenciaméréssel, önismereti tréning szervezésével, munkaerőbörzével, érzékenyítő tréninggel, házi-gazda programmal, Segíts magadon 30 órás varrótanfolyammal, házi pénztár programmal segítjük. Emellett mentorok segítik a HH aktív korú lakosságot.

Célunk a projekt során az önkéntesség elterjesztése, mely során kapcsolatrendszerük, tudásuk bővül, munkaerőpiacra jutásuk elősegítené az állandó munkához jutásukat. Felelősségteljes gondolkodás alakul ki náluk, fejlődik kommunikációjuk. Projekt során épp ezért önkéntes pontot hozunk létre, önkéntes koordinátor képzést szervezünk, valamint általános önkéntes tevékenység képzést. Gyerekkuckó-foglalkoztató pontot hozunk létre, ahol önkéntesekkel szabadidős tevékenységek valósulnak meg a gyerekeknek. A projekt során a programjainknak köszönhetően a célcsoporttagok megtanulják kezelni/elkerülni a krízishelyzeteket, konfliktusokat, személyiségük fejlődik.

A szakemberek elérése nehézkes a településeken. Olyan szolgáltatások létrehozása szükséges a településen, mely a felzárkózást előmozdítja. A településeken szükség van a különböző szakemberek rendszeres jelenlétére, így a projekt során biztosítjuk a szükséges szakembereket: (pszichológus, logopédus, közösségszervező, gyógytornász, gyógypedagógus, fejlesztő pedagógus). A szakemberek segítenek a gyerekeknek, valamint a település egész lakosságának elérhetőek lesznek szükség szerint.

Fejlesztési lehetőségként jelennek meg az olyan programok, melyek elősegítik az egészséges életmód kialakítását. Ezért egészségprogramok valósulnak meg (Egészségünkre információs nap, egészségnap, szűrővizsgálatok, prevenciós program dohányzás megelőzésére). A rendezvények, események célja felelős gondolkodás kialakítása, egészséges életre nevelés.

Fontosnak tartjuk a rendszeres, életvitelszerűen megjelenő testmozgás támogatását is, ennek érdekében projektünk során sportnap, aerobik klub valósul meg.

Közösségi akcióként pedig alkohol és drog, dohányzás ellen 4 alkalommal szervezünk programot.

Rendezvényeink segítenek a generációk közötti szakadékot áthidalni, valamint segítjük a közösség fejlesztését. (szívességcsere programunk, ifjúsági klub, baba-mama klub).

Nyírtass településen az Ifjúsági és Közösségi Színtér ad otthont a projektnek.

Munkatársaink:

Jónás Sádor Szakmai asszisztens

Zsurkai Csaba Közösségszervező

 


 

EFOP-1.2.9-17-2017-00039

https://szabolcsszatmarberegmegye.voroskereszt.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=422:efop-129&catid=108:2019-09-03-12-14-43&Itemid=145

 


 

TOP-3.2.1-16-SB1-2018-00039

 

 

3 kW napelemes rendszer Kossuth út Nyírtass

4,5 kW napelemes rendszer Dózsa út Nyírtass

AKM-01_Nyírtass ifjúsági épület_Akadálymentes wc alaprajzi kial._A4

AKM-02.1_Nyírtass ifjúsági épület_Akadálymentes wc 1.-2. falnézete_A3

AKM-02.2_Nyírtass ifjúsági épület_Akadálymentes wc 2.-3. falnézete_A3

AKM-04_Nyírtass ifjúsági épület_Infokomm. terv_A3

AKM-05.1_Nyírtass ifjúsági épület_Funkciójelző ajtótábla kial._A4

AKM-05.2_Nyírtass ifjúsági épület_Funkciójelző ajtótáblák_A4

AKM-06.1_Nyírtass ifjúsági épület_Kültéri info. tábla_A3

AKM-06.2_Nyírtass ifjúsági épület_Beltéri info. tábla_A3

AKM-07_Nyírtass ifjúsági épület_Vezetősáv kiosztás_A3

É-1 Tervezett Földszinti alaprajz

É-2 Tervezett Homlokzatok 1

É-3 Tervezett Homlokzatok 2

F-1 Felmérési Földszinti alaprajz

F-2 Felmérési Homlokzatok 1

F-3 Felmérési Homlokzatok 2

Gf_01_Nyírtass Orvosi rendelő kazáncsere_420x297

Gg_01_Nyírtass Orvosi rendelő kazáncsere_594x420

Gg_02_Nyírtass Orvosi rendelő kazáncsere_420x297

H-1 Helyszínrajz

Ifjúsági épület gépészterv Nyírtass belső gázellátás

Ifjúsági épület gépészterv Nyírtass központi fűtés

ifújsági ÁRAZATLAN Nyírtass

M10 Nyírtass Dózsa út 4,5 kw napelem műszaki leírás

M10 Nyírtass Kossuth út 3 kw napelem műszaki leírás

Műszaki leírás Nyírtass Ifjúsági épület energetikai korszerűsítés épületgépészet

Műszaki leírás Nyírtass orvosi épület energetikai korszerűsítés épületgépészet

Műszaki leírás_NYÍRTASS Ifjúsági ház

NYÍRTASS Ifjúsági épület AKM kv - árazatlan

Nyírtass ifjúsági épület akm-nyilatk

NYÍRTASS Ifjúsági épület ÉPÍTÉSZ kv - árazatlan

ORVOSI Árazatlan

R-01 Utólagos hőszigetelés abalak felső csomópont

R-02 Utólagos hőszigetelés ablak alsó csomópont

R-03 Utólagos hőszigetelés ablak vízszintes csomópont

R-04 Utólagos hőszigetelés lábazat csomópont

R-05 Utólagos hőszigetelés eresz csomópont

Tervezői nyilatkozat_NYÍRTASS Ifjúsági ház

Nyilatkozat összeférhetetlenségi minta

 

VP6-19.2.1.-9-6-17 JÁTSZÓTÉRI ESZKÖZÖK BESZERZÉSE

Kedvezményezett neve: NYÍRTASS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Humánszolgáltatások fejlesztése VP6-19.2.1-9-6-17

„Játszótéri eszközök beszerzése” 3009468163

Szerződött támogatás összege 4 400 218 Ft

Támogatás mértéke 85, 00 %

 Projekt tartalma:

A projekt során 12 db játszótéri eszköz került beszerzése, úgy mint:

Kéttornyos csúszdás erőd 1 db

Kétüléses mérleghinta 2 db

Kétüléses hinta 1 db

Rugós lengőjáték 1 db

Kötélpálya 1 db

Kétszemélyes rugós lengőjáték 1 db

Fészekhinta 1 db

Fém futballkapu 2 db

Futballkapu háló 2 db

A projekt tényleges befejezésének dátuma: 2021.05.31.

A Baktalórántháza és Térsége LEADER Egyesület HACS területén működő önkormányzatok, így Nyírtass Község Önkormányzata is a projekt megvalósításával magasabb színvonalú közösségi és humánszolgáltatások biztosítását, ezen belül az alacsonyküszöbű szolgáltatásokat is nyújtó közösségi tér kialakítását valósította meg.

Projektjük megvalósításával településünk hozzájárul a Helyi Fejlesztési Stratégia, társadalmi szempontból elmaradott rétegek felzárkóztatása, a szegénység enyhítése, a fiatalok helyben tartásának elősegítése céljának eléréséhez.

A kapott támogatáson felül Önkormányzatunk 776 517 Ft önerőt biztosított a projekt sikeres megvalósításához.

 

 

MFP-BJA KISTELEPÜLÉSEK JÁRDA ÉPÍTÉSÉNEK, FELÚJÍTÁSÁNAK ANYAGTÁMOGATÁSA

BESZÁMOLÓ: MFP-BJA/2019 „KISTELEPÜLÉSEK JÁRDA ÉPÍTÉSÉNEK, FELÚJÍTÁSÁNAK ANYAGTÁMOGATÁSA” – 3019806935 AZONOSÍTÓSZÁMÚ PÁLYÁZAT ELSZÁMOLÁSÁHOZ

 

A projekt megvalósítása során az alábbi munkálatok elvégzésére került sor:

A pályázatban 4522 Nyírtass, Árpád utca 548. hrsz alatti ingatlanokon (a 0+000 – 0+525, 00 szakasz 525 m hosszban) a meglévő járda felújításának anyagköltsége került betervezésre.

A szükséges anyagok beszerzésre kerültek, melyet az említett járdaszakasz felújításához használtunk fel.

A projekt során a Nyírtass Árpád út 1-15; 28-5 szakaszán a meglévő járda felújítása valósult meg, mely révén a régi járda 525 m2 nagyságrendben új térkőburkolattal lett ellátva. A munkálatok végzésénél figyelembe vettük a hatályos jogszabályok, illetve a tervezői műszaki dokumentáció előírásait.

A megvalósult fejlesztés összhangban van a helyi és megyei településfejlesztési elképzelésekkel, hozzájárul a településkép, és a lakosság komfortérzetének javulásához, a település gyalogosközlekedési infrastruktúrájának fejlődéséhez.