Rendeletek

Nyírtass község képviselő testületének 4/2012 (V.2..) önkormányzati rendelete Az önkormányzat vagyonáról

NYÍRTASS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (IX. 01.) önkormányzati rendelete Nyírtass Község szabályozási tervéről és helyi építési szabályzatáról szóló 17/2006.(XII.19.) önkormányzati rendelet módosításáról Nyírtass Község szabályozási tervéről és helyi építési szabályzatáról szóló 17/2006.(XII.19.) önkormányzati rendelet módosításáról

Nyírtass község képviselő testületének 8/2014 (VIII.11..) önkormányzati rendelete NYÍRTASS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2014. (VIII. 11.) önkormányzati rendelete „A díszpolgárságról és a díszpolgári cím viseléséről.”

Nyírtass község képviselő testületének 9/2014 (VIII.11..) önkormányzati rendelete NYÍRTASS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2014. (VIII. 11.) önkormányzati rendelete a közterületek elnevezéséről, valamint az elnevezés megváltoztatására irányuló kezdeményezés és a házszám-megállapítás szabályairól

Nyírtass község képviselő testületének 3/2015 (I.23..) önkormányzati rendelete NYÍRTASS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (I. 23.) önkormányzati rendelete államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról

Nyírtass község képviselő testületének 9/2015 (III.16..) önkormányzati rendelete NYÍRTASS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2015. (III. 16.) önkormányzati rendelete a helyi piac és helyi termelői piac létesítéséről és üzemeltetéséről

Nyírtass község képviselő testületének 12/2015 (VI.1..) önkormányzati rendelete NYÍRTASS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 12/2015. (VI. 01.) önkormányzati rendelete Nyírtass Község helyi környezetének védelméről és a köztisztaság helyi szabályairól

Nyírtass község képviselő testületének 16/2015 (XI.23..) önkormányzati rendelete Nyírtass község helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 17/2006. (XII. 19.) önkormányzati rendelet módosításáról

Nyírtass község képviselő testületének 19/2015 (XII.22..) önkormányzati rendelete gyermekétkeztetési és egyéb étkezési térítési díjak megállapításáról

Nyírtass község képviselő testületének 1/2016 (III.9.) önkormányzati rendelete a települési hulladékgazdálkodásról

Nyírtass község képviselő testületének 6/2016 (V. 2.) önkormányzati rendelete avar és kerti hulladék szabadban történő égetéséről

Nyírtass község képviselő testületének 8/2016 (V. 2.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás célú helyiségek bérbeadásának, elidegenítésének feltételeiről

Nyírtass község képviselő testületének 12/2016 (VIII.31.) önkormányzati rendelete az egészségügyi alapellátási körzetekről

Nyírtass község képviselő testületének 13/2016 (VIII.31..) önkormányzati rendelete a közterületek használatáról és a használatuk rendjéről

Nyírtass község képviselő testületének 14/2016 (XI.30.) önkormányzati rendelete a helyi adókról

Nyírtass község képviselő testületének 2/2017 (III.13.) önkormányzati rendelete gyermekétkeztetési és egyéb étkezési térítési díjak megállapításáról

Nyírtass község képviselő testületének 3/2017 (III.13.) önkormányzati rendelete Nyírtass településfejlesztési koncepciójával, integrált településfejlesztési stratégiájával és a településrendezési eszközök, valamint településképi arculati kézikönyv és településképi rendelet készítésével, módosításával kapcsolatos partnerségi egyeztetési szabályzatról

Nyírtass község képviselő testületének 4/2017 (III.31.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és ellátásokról

Nyírtass község képviselő testületének 9/2017 (VII.14.) önkormányzati rendelete a helyi adókról

Nyírtass község képviselő testületének 12/2017 (X.11.) önkormányzati rendelete az egészségügyi alapellátási körzetekről

Nyírtass község képviselő testületének 13/2017 (X.11.) önkormányzati rendelete a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról

Nyírtass község igazgatási területe szabályozási terveinek és helyi építési szabályzatának jóváhagyásáról szóló 17/2006. (XII. 19.) önkormányzati rendelet módosításáról

Nyírtass község képviselő testületének 16/2017 (X.11.) önkormányzati rendelete az anyakönyvi szolgáltatások helyi szabályairól

Nyírtass község képviselő testületének 18/2017 (X.30.) önkormányzati rendelete talajterhelési díjról

Nyírtass község képviselő testületének 21/2017 (XII.27..) önkormányzati rendelete Nyírtass község településképének védelméről

Nyírtass község képviselő testületének 4/2018 (IV. 3.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokért fizetendő intézményi térítési díjakról

Nyírtass község képviselő testületének 6/2018 (IV.24.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődési feladatok ellátásáról

Nyírtass község képviselő testületének 7/2018 (IV.27.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról

Nyírtass község képviselő testületének 10/2018 (IX. 27.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és ellátásokról

Nyírtass község képviselő testületének 12/2018 (IX.27..) önkormányzati rendelete a képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról

Nyírtass község képviselő testületének 13/2018 (IX. 27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat által adományozható elismerésekről

Nyírtass község képviselő testületének 3/2019 (II.25..) önkormányzati rendelete gyermekétkeztetési térítési díjak megállapításáról

Nyírtass község képviselő testületének 8/2019 (X.28..) önkormányzati rendelete a helyi önkormányzati képviselők tiszteletdíjának mértékéről

Nyírtass község képviselő testületének 9/2019 (XI.12..) önkormányzati rendelete a képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 12/2018.(IX.27.) önkormányzati rendelet módosítására

Nyírtass község képviselő testületének 81/2019 (IX.30..) önkormányzati rendelete a képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 12/2018.(IX.27.) önkormányzati rendelet módosítására

Nyírtass község képviselő testületének 1/2020 (I.23..) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és ellátásokról

Nyírtass község képviselő testületének 4/2020 (III.2..) önkormányzati rendelete az önkormányzati képviselők tiszteletdíjának mértékéről szóló 12/2019.(XII.19.) önkormányzati rendelet módosításáról

Nyírtass község képviselő testületének 8/2020 (VII.21..) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokért fizetendő intézményi térítési díjakról

Nyírtass község képviselő testületének 2/2021 (II.15..) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

Nyírtass Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2021. (V. 31.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020 (II.13.) önkormányzati rendelet módosításáról

Nyírtass Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (V. 31.) önkormányzati rendelete a 2020. évi pénzügyi terv végrehajtásáról

Nyírtass Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2022. (X.20.) önkormányzati rendelete

Nyírtass Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2022.(X.20.) önkormányzati rendelete

Nyírtass Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2022.(X.20.) önkormányzati rendelete

Nyírtass Község Önkormányzata Képviselő-testületének 106/2022. (X.20.) önkormányzati határozata

https://or.njt.hu/eli/v01/731971/r/2023/7/2023-08-01_ 7/2023.(VII.26.) A temetőről és a temetkezés rendjéről