Településünk

A község nevét mind a néphagyomány, mind az írásos adatok szerint Tas honfoglaló vezérről kapta. Anonymus szerint Tas vezér „…a meghódolt nép kérelmére, vásárhelyet állítva a Nyír és a Tisza közt, mely vásárhelyre saját nevét adta, melyet máig is Tasvásárhelynek neveznek.” Tass falu ezen a helyen csakugyan megőrizte Tas nevét.

Már 1200 körül jelentősebb település. A község királyi tulajdonban volt. V. István óta két kunvitéz – Iteg és György– birtoka volt. Örökös nélküli haláluk után a szatmári ispán kapta ajándékba. Akkor lakatlan volt, de temploma a Szent Szűz tiszteletére építve már állott. Másik részében is kunok laktak, ők 1322-ben Magyar Pál gimesi várnagynak adták el birtokrészüket.

1416-ban Ólnodi Czudar Péter bán kapta meg a területet a királytól, így a 15. században a Czudar család tulajdona. A 15. század végén már a királyné birtoka volt, majd hosszú pereskedés után királyi adományként a Váradi családhoz jutott nagy része. 34 dézsmafizető jobbágyával (mintegy 171-180 fő) fontos helynek számított.

1611 után a két Váradi-lány révén bedeghi Nyáry Pál és Melith Péter szerezte meg tulajdonul. A 17. században a Serédyeknek, a Palaticzoknak kúriája is volt itt.

A század végén újabb osztozkodás révén a Drugeth, a Lónyay, a Zichy és az Esterházy családok is birtokoltak részeket az oppodiumnak (mezővárosnak) nevezett településből. A 18. század elején a falu teljesen elnéptelenedett, tulajdonosai közbirtokosságot alkottak.

Jósa István 1714-ben lengyeleket telepített be a faluba, mely ettől kezdve elvesztette mezővárosi jogállását. A 19. század közepén 23 nemesi birtokosa volt és 1150 lakója.A falut 1835-ben földrengés pusztította el. Mai határába olvadt be a Köpetelke nevű birtok, melynek tulajdonosát 1324-ben a tassi határjáró oklevél már említi.

A 20. század elején 290 lakóháza és 2110 lakosa volt (csaknem annyi, mint most). Nevezetesebb úrilakok 1800-as évek végéről: gróf Vay Tiboré, Jármy Andoré, Detrich Miklósé. Nagyközség volt. Az 1994. évi önkormányzati választások során mind a polgármester, mind a Képviselő-testület tagjai a független jelöltek közül kerültek ki.

 

Nevezetességei